Prowadzisz portal, serwis internetowy lub inny przedsięwzięcie? Potrzebujesz wsparcia prawnika rozumiejącego biznes i internet — oraz biznes przez internet? Masz wątpliwości dotyczące prawnej strony prowadzonej działalności gospodarczej?
Doskonale trafiłeś! Jestem prawnikiem o przeszło 20-letnim doświadczeniu zawodowym w branży medialnej, IT oraz szeroko pojętych usług marketingowych. Od blisko 15 lat pracuję dla wiodącego serwisu internetowego świadczący usługi na rzecz szeregu instytucji rynku finansowego (od 10 lat pełnię funkcję prokurenta w spółce), a wcześniej w dużym przedsiębiorstwie (dziś powiedzielibyśmy korporacji) zajmującym się outsourcingiem pracowniczym.

Obecnie całość mego doświadczenia i umiejętności jest do dyspozycji polskiego przedsiębiorcy — firm zainteresowanych kompleksową obsługą prawną świadczoną przez prawnika, który czuje biznes.

W ramach firmy LEGEARTIS.ORG oferuję wsparcie w takich dziedzinach jak:

  • prawo internetu, nowych technologii i e-commerce: świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym formułowania regulaminów, wzorców umów, klauzul i oświadczeń, wsparcia w rozwiązywaniu sporów z klientami oraz dotyczących treści na stronach internetowych,
  • sprawy gospodarcze: umowy, negocjacje, opiniowanie, a także wsparcie w sporach, ocena umownych klauzul z punktu widzenia niedozwolonych klauzul, wsparcie w sporach dotyczących nieuczciwej konkurencji, inne sprawy konsumenckie,
  • prawo pracy: wsparcie pracodawców w zakresie rozwiązywania problemów związanych z prawem pracy: regulamin pracy, regulamin wynagradzania, spory z pracownikami,
  • prawo reklamy: analiza treści publikacji reklamowych, ocena ryzyk, sytuacje sporne,
  • prawo ochrony danych osobowych: ustalanie treści klauzul o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, wsparcie w tworzeniu polityki prywatności (RODO),
  • prawo autorskie: tworzenie i analiza umów dotyczących twórców, wsparcie w sporach dotyczące bezprawnego korzystania z utworów, ochrona praw twórców, inne sprawy z zakresu prawa autorskiego,
  • prawo prasowe i medialne: wsparcie w codziennej działalności redakcji serwisów internetowych, rejestracja dzienników i czasopism, sprostowania prasowe (które mogą przytrafić się każdemu, nawet niewielkim serwisom internetowym), ochrona praw dziennikarzy,
  • sprawy z zakresu dostępu do informacji publicznej,
  • prawo własności intelektualnej: wsparcie przy rejestracji znaków towarowych, ochrona baz danych,
  • prowadzę szkolenia w zakresie prawa autorskiego, prawa e-commerce, prawa prasowego i ochrony danych osobowych – niezbędne dla pracowników portali, start-upów oraz wszystkich przedsiębiorstw, które chcą liczyć się w internecie, ale nie mogą pozwolić sobie na błędy.

Szczegółowy opis znajdziecie Państwo w zakładce specjalizacje. Przed złożeniem zlecenia proszę zapoznać się z zakładką zasady współpracy, a także z opisem zasad etycznych, którymi kieruję się przy świadczeniu usług.