Prowadzisz portal, serwis internetowy lub inny przedsięwzięcie? Potrzebujesz wsparcia prawnika rozumiejącego biznes i internet — oraz biznes przez internet? Masz wątpliwości dotyczące prawnej strony prowadzonej działalności gospodarczej?
Doskonale trafiłeś! Jestem prawnikiem o przeszło 20-letnim doświadczeniu zawodowym w biznesie, w branży medialnej, IT oraz szeroko pojętych usługach marketingowych. Od 15 lat pracuję dla wiodącego serwisu internetowego współpracującego z licznymi instytucjami finansowymi, wcześniej kilka lat pracowałem w dużym przedsiębiorstwie (dziś powiedzielibyśmy korporacji) zajmującym się outsourcingiem pracowniczym.

Obecnie całość mego doświadczenia i umiejętności jest do dyspozycji polskiego przedsiębiorcy — firm zainteresowanych kompleksową obsługą prawną świadczoną przez prawnika, który czuje biznes.

W ramach firmy LEGEARTIS.ORG oferuję wsparcie w takich dziedzinach jak:

  • prawo internetu, nowych technologii i e-commerce: świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym formułowania regulaminów, wzorców umów, klauzul i oświadczeń, wsparcia w rozwiązywaniu sporów z klientami oraz dotyczących treści na stronach internetowych,
  • sprawy gospodarcze: umowy, negocjacje, opiniowanie, a także wsparcie w sporach, ocena umownych klauzul z punktu widzenia niedozwolonych klauzul, wsparcie w sporach dotyczących nieuczciwej konkurencji, inne sprawy konsumenckie,
  • prawo pracy: wsparcie pracodawców w zakresie rozwiązywania problemów związanych z prawem pracy: regulamin pracy, regulamin wynagradzania, spory z pracownikami,
  • prawo reklamy: analiza treści publikacji reklamowych, ocena ryzyk, sytuacje sporne,
  • prawo ochrony danych osobowych: ustalanie treści klauzul o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, wsparcie w tworzeniu polityki prywatności (RODO),
  • prawo autorskie: tworzenie i analiza umów dotyczących twórców, wsparcie w sporach dotyczące bezprawnego korzystania z utworów, ochrona praw twórców, inne sprawy z zakresu prawa autorskiego,
  • prawo prasowe i medialne: wsparcie w codziennej działalności redakcji serwisów internetowych, rejestracja dzienników i czasopism, sprostowania prasowe (które mogą przytrafić się każdemu, nawet niewielkim serwisom internetowym), ochrona praw dziennikarzy,
  • sprawy z zakresu dostępu do informacji publicznej,
  • prawo własności intelektualnej: wsparcie przy rejestracji znaków towarowych, ochrona baz danych,
  • prowadzę szkolenia w zakresie prawa autorskiego, prawa e-commerce, prawa prasowego i ochrony danych osobowych – niezbędne dla pracowników portali, start-upów oraz wszystkich przedsiębiorstw, które chcą liczyć się w internecie, ale nie mogą pozwolić sobie na błędy.

Szczegółowy opis znajdziecie Państwo w zakładce specjalizacje. Przed złożeniem zlecenia proszę zapoznać się z zakładką zasady współpracy, a także z opisem zasad etycznych, którymi kieruję się przy świadczeniu usług.