Prowadzisz prężną firmę — więc nie możesz sobie pozwolić na niepotrzebne potknięcia w relacjach z pracownikami? To oznacza, że potrzebujesz wsparcia prawnika o długoletnim doświadczeniu w rozwiązywaniu problemów pracowniczych, zdobytym także we wiodącym przedsiębiorstwie zajmującym się outsourcingiem pracowniczym.

Wspieram przedsiębiorców w kształtowaniu regulacji wewnętrznych (regulamin pracy, regulamin wynagradzania) oraz przygotowaniu dokumentacji związanej z zatrudnieniem (umowy o pracę, wypowiedzenia, wypowiedzenia zmieniające, rozwiązywanie umów bez wypowiedzenia z winy pracownika). Potrafię podpowiedzieć kiedy zawarcie umowy cywilnoprawnej jest dopuszczalne — ale i zdaję sobie sprawę kiedy umowa o dzieło będzie nadmiernym ryzykiem. Mam duże doświadczenie procesowe w zakresie spraw pracowniczych, zatem jeśli sprawa trafiła do sądu — moja wiedza może się przysłużyć.

Poza tym nie mają dla mnie tajemnic: umowy o zakazie konkurencji, klauzule o zachowaniu tajemnicy, kwestie odpowiedzialności pracowniczej.