W ramach prowadzonej działalności służę Państwu wsparciem prawnym w zakresie następujących specjalizacji:

e-commerce, nowe technologie:

 • tworzenie projektów i opiniowanie ogólnych wzorów umów, regulaminów (e-sklepy, serwisy internetowe),
 • ustalanie treści oświadczeń i klauzul klienckich (przetwarzanie danych osobowych, mailingi i newslettery, telemarketing, polityka prywatności),
 • spory w zakresie klauzul niedozwolonych (abuzywnych),
 • problematyka ochrony praw konsumentów,

nowe technologie, własność intelektualna, prawo autorskie:

 • sporządzanie i opiniowanie umów w zakresie praw autorskich (przeniesienie praw do utworów, udzielanie licencji na korzystanie z utworów),
 • obsługa w zakresie wezwań i innych pism związanych z naruszeniem autorskich praw majątkowych i osobistych,
 • pomoc w sporach o naruszenie znaków towarowych, także w zakresie reklamy internetowej,
 • szkolenia w zakresie prawa autorskiego,
 • ochrona praw twórców,
 • ochrona baz danych,

ochrona danych osobowych:

 • klauzule odnoszące się do przetwarzania danych osobowych (np. użytkowników serwisów internetowych),
 • obsługa wezwań dotyczących naruszeń prywatności,
 • wsparcie w rejestracji zbiorów danych osobowych i ABI,

ochrona prywatności, naruszenia dóbr osobistych:

 • przypadki naruszenia dóbr osobistych (np. w prasie, w serwisach internetowych),
 • zasady ochrony wizerunku osoby fizycznej (m.in. rozpowszechnianie fotografii),
 • pomoc w zakresie pomówienia i zniesławienia (art. 212 kodeksu karnego),
 • obsługa sporów związanych z niezamawianą informacją handlową (spam),
 • wsparcie agencji PR i innych „reputacyjnych” w zakresie odpowiedzialności internautów za treści na forach, etc.,
 • wsparcie serwisów internetowych przed odpowiedzialnością za treści pochodzące od użytkowników,
 • tworzenie informacji wymaganych przepisami prawa od usługodawców elektronicznych (polityka prywatności, ciasteczka),

prawo prasowe:

 • rejestracja dziennika lub czasopisma,
 • wsparcie redakcji w sporach i roszczeniach dotyczących opublikowanych treści,
 • sprostowania i inne roszczenia odnoszące się do działalności dziennikarskiej,
 • wezwania dotyczące „treści społecznościowych”, czyli pochodzących od użytkowników serwisów internetowych (posty na forum, etc.),

prawo pracy:

 • doradztwo w zakresie rozwiązywania i nawiązywania umów o pracę,
 • wsparcie procesowe w sprawach pracowniczych,
 • prawne wsparcie procesów rekrutacyjnych,
 • przygotowywanie projektów umów o pracę oraz umów dla współpracowników (i innych),
 • wsparcie w sporządzeniu i opiniowanie wewnętrznych aktów prawa pracy (regulaminy wynagradzania, regulaminy pracy, układy zbiorowe pracy),

informacja publiczna:

 • wsparcie w formułowaniu wniosków,
 • doradztwo w zakresie sporów,

prawo handlowe i gospodarcze:

 • doradztwo w zakresie prawno-biznesowym (umowy, negocjacje),
 • wsparcie w procesach prowadzonych przed sądami gospodarczymi (pisanie pozwów i innych pism procesowych),
 • wsparcie w negocjacjach z tzw. „trudnymi klientami”,

 

Natomiast całkowicie poza zakresem moich zainteresowań (i kompetencji) pozostają obszary:

 • prawa podatkowego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego.