specjalizacje

W ramach firmy LEGEARTIS.ORG służę Państwu wsparciem prawnym w zakresie następujących specjalizacji:

e-commerce, marketing & reklama

 • tworzenie projektów i opiniowanie ogólnych wzorów umów, regulaminów (e-sklepy, serwisy internetowe),
 • ustalanie treści oświadczeń i klauzul klienckich (przetwarzanie danych osobowych, mailingi i newslettery, telemarketing, polityka prywatności),
 • analiza ryzyk związanych z działaniami reklamowymi i marketingowymi,
 • spory w zakresie klauzul niedozwolonych (abuzywnych),
 • problematyka ochrony praw konsumentów,

prawo gospodarcze & konsumenckie:

 • doradztwo w zakresie prawno-biznesowym (umowy, negocjacje),
 • wsparcie w procesach prowadzonych przed sądami gospodarczymi (pisanie pozwów i innych pism procesowych),
 • wsparcie w negocjacjach z tzw. „trudnymi klientami”,
 • wsparcie konsumentów w sporach z ich kontrahentami,

prawo autorskie & nowe technologie

 • wsparcie dla branży IT oraz serwisów internetowych,
 • sporządzanie i opiniowanie umów w zakresie praw autorskich (przeniesienie praw do utworów, udzielanie licencji na korzystanie z utworów, etc.),
 • obsługa w zakresie wezwań i innych pism związanych z naruszeniem autorskich praw majątkowych i osobistych,
 • pomoc w sporach o naruszenie znaków towarowych, także w zakresie reklamy internetowej,
 • szkolenia w zakresie prawa autorskiego,
 • ochrona praw twórców,
 • ochrona baz danych,

ochrona danych osobowych:

 • klauzule odnoszące się do przetwarzania danych osobowych (np. użytkowników serwisów internetowych),
 • obsługa wezwań dotyczących naruszeń prywatności,
 • wsparcie w dostosowaniu działalności do wymogów RODO (polityka prywatności, cookies),

prawo pracy:

 • doradztwo w zakresie rozwiązywania i nawiązywania umów o pracę,
 • wsparcie procesowe w sprawach pracowniczych,
 • prawne wsparcie procesów rekrutacyjnych,
 • przygotowywanie projektów umów o pracę oraz umów dla współpracowników (i innych),
 • wsparcie w sporządzeniu i opiniowanie wewnętrznych aktów prawa pracy (regulaminy wynagradzania, regulaminy pracy, układy zbiorowe pracy),

prawo prasowe & medialne

 • rejestracja dziennika lub czasopisma,
 • wsparcie redakcji w sporach i roszczeniach dotyczących opublikowanych treści,
 • sprostowania i inne roszczenia odnoszące się do działalności dziennikarskiej,
 • wezwania dotyczące „treści społecznościowych”, czyli pochodzących od użytkowników serwisów internetowych (posty na forum, etc.),
 • dostęp do informacji publicznej,
 • konsultacje w sprawach odpowiedzialności prasowej, także za działania reklamowe w mediach,

ochrona dóbr osobistych:

 • przypadki naruszenia dóbr osobistych (np. w prasie, w serwisach internetowych),
 • zasady ochrony wizerunku osoby fizycznej (m.in. rozpowszechnianie fotografii),
 • pomoc w zakresie pomówienia i zniesławienia (art. 212 kodeksu karnego),
 • obsługa sporów związanych z niezamawianą informacją handlową (spam),
 • wsparcie agencji PR i innych „reputacyjnych” w zakresie odpowiedzialności internautów za treści na forach, etc.,
 • wsparcie serwisów internetowych w sprawach dotyczących odpowiedzialności za treści pochodzące od użytkowników,

Natomiast całkowicie poza zakresem moich zainteresowań (i kompetencji) pozostają inne obszary, a zwłaszcza (ale nie tylko):

 • prawa podatkowego,
 • prawa karnego i wykroczeniowego,
 • prawa administracyjnego (budowlanego, etc.)
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego.