cennik usług

Cennik usług prawnych

Tworząc firmę LEGEARTIS.ORG postawiłem sobie za cel maksymalną przejrzystość i jasność zasad współpracy — stąd też uważam, że każdy Klient ma prawo dokładnie wiedzieć ile będzie go kosztować uzyskana poradę.

Moja podstawowa stawka wynosi 150 zł netto +23% VAT) za godzinę pracy, a chociaż każda sprawa jest inna i wymaga innego nakładu pracy, to orientacyjny cennik usług prawnych w podstawowym zakresie kształtuje się następująco:

  • nie udzielam darmowych porad — ani przez telefon, ani elektronicznie — jeśli uważasz, że Twoja sprawa jest na tyle krótka, że da się ją wyjaśnić w szybkiej rozmowie, możesz zadzwonić po uprzedniej wpłacie kwoty 20,00 zł BLIK-iem na numer 502333865 lub przelewem bankowym na rachunek 68 1140 2017 0000 4902 0932 1268 (w tytule przelewu podając numer telefonu, z którego będziesz dzwonić); tylko pod tym warunkiem udzielę jakiejkolwiek merytorycznej odpowiedzi na jakiekolwiek pytanie odnoszące się do jakiegokolwiek stanu prawnego, zdarzenia, etc.;
  • podstawowa porada prawna bez analizy dokumentów — krótka notka prawna, wyjaśnienie wątpliwości Klienta co do przepisów prawa, itd. — 75,00 zł netto + VAT;
  • podstawowa analiza dokumentu — informacja prawna odnosząca się do opisanego stanu faktycznego, uwzględniająca przesłany przez Klienta dokument (w tej usłudze zawiera się także poszukiwanie pytań na odpowiedź „co z tym dalej zrobić?”) — 150 zł netto + VAT;
  • sporządzenie opinii prawnej odnoszącej się do opisanego przez Klienta stanu faktycznego — od 300 zł netto + VAT — szczegółowe warunki ustalane indywidualnie, w zależności od złożoności zagadnienia i potrzeb Klienta;
  • opracowanie projektu pismaumowy, pozwu, odpowiedzi na pozew — od 400 zł netto + VAT netto — szczegółowe warunki ustalane indywidualnie, w zależności od złożoności zagadnienia i potrzeb Klienta;
  • przygotowanie regulaminu serwisu internetowego (e-sklepu, itd.) — od 500 zł netto + VAT — warunki ustalane indywidualnie, w zależności od złożoności zagadnienia i potrzeb Klienta;
  • wsparcie w przygotowaniu polityki prywatności serwisu internetowego — od 350 zł netto + VAT;
  • opracowanie dokumentów innego rodzaju — warunki ustalane indywidualnie, w zależności od złożoności zagadnienia i potrzeb Klienta,
  • uwaga! w przypadku spraw na cito wynagrodzenie wzrasta o 50%.

W każdym przypadku określenie finalnej ceny usług będzie możliwe po przedstawieniu przez Państwa stanu faktycznego. W przypadku konieczności przeprowadzenia wstępnej analizy dokumentów już na etapie wstępnej oceny sprawy mogę poprosić Państwa o zapłatę zaliczki w kwocie odpowiadającej szacowanemu czasowi zapoznania się z tymi materiałami.W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących możliwości przyjęcia zlecenia — proszę pytać, takie pytania są za darmo. Do dyspozycji są mój email i telefon.Po wykonaniu zlecenia wystawiam fakturę VAT z 7-dniowym terminem płatności, zapłata następuje po otrzymaniu faktury, przelewem na mój rachunek bankowy.

Stała współpraca

Przedsiębiorców potrzebujących możliwości stałej konsultacji z prawnikiem zachęcam do podpisania umowy o stałej współpracy. Plusem takiego rozwiązania jest przede wszystkim stałość prowadzenia prawnych spraw firmy, priorytetowe traktowanie zleceń, a także stabilizacja kosztów obsługi (istnieje możliwość udzielenia rabatów).