prawo autorskie

Oferuję kompleksowe wsparcie w zakresie praw autorskich, ochrony praw do baz danych oraz zagadnień pokrewnych — ochrona know-how, ochrona danych i informacji. Posiadam doświadczenie w zakresie opracowywania rozwiązań umownych w zakresie przeniesienia praw autorskich, udzielania licencji na oprogramowanie, a także tworzenia oprogramowania pod specyficzne potrzeby serwisów internetowych.

Uczestniczyłem w opracowywaniu i negocjowaniu kontraktów dotyczących wykonania oprogramowania i innych elementów serwisów internetowych. Posiadam znaczne doświadczenie w obsłudze redakcji portali internetowych, w tym rozwiązywania problemów z zakresu praw do treści, naruszeń prawa do twórczości dziennikarskiej, odpowiedzialności za korzystanie z utworów.

W rozwiązywaniu sporów dotyczących praw autorskich potrafię wziąć pod uwagę aspekty biznesowe korzystania z twórczości, z korzyścią dla każdej ze stron — zawsze bowiem pamiętam, że nie ma twórców bez korzystających, a korzystający muszą pamiętać o autorach utworów.