Polityka prywatności

Polityka prywatności

Uprzejmie informuję, że Olgierd Rudak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LEGEARTIS.ORG Olgierd Rudak, ul. Potokowa 33c/16, 54-105 Wrocław, NIP 8971134799, REGON 022057827 (dalej: „Administrator” lub „ja”) może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art. 13 i 14 RODO informuję, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Olgierd Rudak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LEGEARTIS.ORG Olgierd Rudak, ul. Potokowa 33c/16, 54-105 Wrocław, NIP 8971134799, REGON 022057827,

2) można się ze mną kontaktować:

– pisemnie, na adres: Olgierd Rudak, ul. Potokowa 33c/16, 54-105 Wrocław,
– za pomocą poczty elektronicznej, na adres: olgierd@legeartis.org,

3) nie wyznaczyłem Inspektora Ochrony Danych,

4) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przeze mnie w celu świadczenia usług jako dla moich klientów, a także, w zakresie w jakim korzysta Pani/Pan z niniejszej strony internetowej, w innych celach związanych utrzymaniem serwisu, w szczególności w celu zapewnienia możliwie najlepszej jakości jego funkcjonowania,

5) informuję, że mogę przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: w przypadku osób będących klientami — imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej, treść prowadzonej korespondencji oraz informacje ujawnione przez Panią/Pana w związku ze świadczeniem na Pani/Pana rzecz usług; jako użytkowników serwisu internetowego, w szczególności adres IP zakończenia sieci, z którego korzysta użytkownik,

6) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), konieczność podjęcia działań na Pana/Pani żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), lub cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przeze mnie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem jest konieczność zagwarantowania dostępności serwisu internetowego, zwiększania funkcjonalności serwisu internetowego, polepszania jakości świadczonych usług oraz umożliwienie wyświetlania użytkownikom reklam w serwisie, a także inne cele bezpośrednio związane z funkcjonowaniem serwisu internetowego,

7) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem serwisu internetowego (m.in. świadczący usługi hostingu — Zenbox), a także usługodawcy świadczący usługi w zakresie księgowości,

8) Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych, jednak wyłącznie do podmiotów, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej. W szczególności obejmuje to korzystanie przez Administratora z usług świadczonych przez Automattic (dostawcę usługi WordPress), w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych w pkt 4,

9) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 4,

10) ma Pan/Pani prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego

11) informuję, że Pani/Pana dane osobowe są pozyskiwane w szczególności bezpośrednio na podstawie przekazanych przez Panią/Pana informacji oraz, w zakresie w jakim dotyczy to użytkowników niniejszej strony, sposobu korzystania przez Pana/Panią ze strony.