etyka i prywatność

Etyka

Nie jestem ani radcą prawnym ani adwokatem. Oznacza to, że niektórych rzeczy nigdy nie będę mógł dla Państwa zrobić (np. reprezentować przed sądami) — jednak proszę pamiętać, że znajomość rzeczy i profesjonalizm nie zawsze idzie w parze z tytułami, zaś dopóki zawód prawnika jest zawodem wolnym, dopóty mogę świadczyć usługi w takim zakresie, w jakim nie jest to ograniczone szczegółowymi regulacjami

Każdemu Klientowi gwarantuję pełną dyskrecję. Oznacza to, że po pierwsze o jego sprawie nie dowie się nikt niepowołany, zaś informacji powziętych w związku ze zleceniem nie wykorzystam w żaden inny sposób (w szczególności przy innym zleceniu), a także nie będą one w żaden sposób ujawnianie w „Czasopiśmie Lege Artis”. Ponadto nałożyłem na siebie kilka kardynalnych samoograniczeń:

  • nie przyjmuję spraw dotyczących spółki Totalmoney.pl sp. z o.o. oraz spółek powiązanych kapitałowo z Totalmoney.pl, w tym powiązanych z Wirtualną Polską,
  • nie przyjmuję zleceń od bezpośrednich konkurentów Totalmoney.pl sp. z o.o. oraz Wirtualnej Polski,
  • nie będę także świadczył usług w sprawach, w których rzecz dotyczyć miałaby kluczowych partnerów i kontrahentów Totalmoney.pl sp. z o.o., a o rzeczach tych powziąłbym wiedzę „od kuchni”, z racji świadczenia usług na rzecz Totalmoney.pl sp. z o.o. (dotyczy to także spraw związanych z Wirtualną Polską),
  • nie przyjmuję jakichkolwiek zleceń przeciwko moim Klientom, z którymi mam zawartą stałą umowę przekraczającą 6 miesięcy — w czasie trwania tej umowy i przez kolejne 6 miesięcy po rozwiązaniu umowy,
  • nie przyjmuję spraw, których nie rozumiem, a nie rozumiem zwłaszcza: prawa karnego i karnoskarbowego, podatków, rodzinnego, administracyjnego (budowlanego, lotniczego, etc.), a także ubezpieczeń społecznych.

 

Przetwarzanie danych osobowych

Nie gromadzę i nie przetwarzam żadnych danych Klientów oraz innych osób w innych celach, niż wykonanie zlecenia i wystawienie faktury.

Nie udostępniam danych osobowych Klientów osobom trzecim, nie prowadzę żadnych działań polegających na reklamie bądź marketingu przy pomocy informacji handlowych przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej.